086-966-3630

Archives

Home » machine le

ไม่นานมานี้ เราอาจจะมอง AI เป็นแค่นวนิยาย SCI-FI ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงกับโลกเราได้ในเร็ววัน แต่ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้าน AI นั้นในปัจจุบัน เรื่องที่คิดว่าเป็นแค่ในนิยาย อย่างรถขับเองได้แบบอัติโนมัตินั้น เราก็เริ่มได้เห็นในชีวิตจริง ๆ กันแล้ว  ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้น AI เริ่มเข้ามาอยู่รอบตัวเราแล้วผ่าน service ต่าง ๆ ที่เราใช้อยู่โดยรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวบ้าง และ AI กำลังมีบทบาทกับตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ หลาย ๆ การสำรวจจากเมืองนอกนั้นพบว่าเกินกว่าครึ่งจากผลสำรวจนั้นใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่พวกเขายังไม่ทราบว่านั่นคือ AI ที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่ เนื่องจากเทคโนโลยีด้นา AI นั้นกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำงานแบบอัติโนมัติของระบบ AI ทำให้หลาย ๆ คนใช้มันไปโดยไม่รู้ตัว สำหรับบทบาทของ AI ในแวดวงการตลาดนั้น ต้องบอกว่ามีการใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบันในหลาย ๆ กรณี ตั้งแต่การจัดเนื้อหาในระบบ internet , การทำ SEO หรือแม้กระทั่ง …

Read more