086-966-3630

Archives

Home » dorian nakamoto

ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงวันนี้สำหรับ Satoshi Nakamoto ผู้ให้เกิดเนิด Bitcoin ว่าเค้าผู้นี้คือใคร เนื่องจากกระแสของ blockchain ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันรวมถึงการพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วของมูลค่า Bitcoin ที่เป็น Crypto Currency ที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ในปัจจุบัน หลาย ๆ คนก็ยังคงสงสัยว่า Satoshi Nakamoto เค้าเป็นใครมาจากไหน แล้วเค้าสร้าง Bitcoin มาเพื่อเหตุใด? ซึ่งใน profile ของ P2P Foundation นั้น Nakamoto อ้างว่าเขาได้พำนักอยู่ที่ประเทศ ญี่ปุ่น โดยเกิดในวันที่ 5 เมษายน 1975  ซึ่งการคาดเดาเกี่ยวกับตัวเขานั้นส่วนใหญ่จะ focus ไปที่เรื่องของ Cryptography และ เรื่องที่เกี่ยวกับ computer science มากกว่าเรื่องเชื้อชาติ ที่หลาย ๆ คนคาดว่าเขาน่าจะอาศัยจริงอยู่ใน อเมริกาและยุโรป มากกว่า Satoshi Nakamoto นั้น ได้ทำการสร้าง Bitcoin …

Read more