086-966-3630

Archives

Home » Archive

เราได้เห็นเทคโนโลยีทางด้าน AI ที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งรถที่ขับเคลื่อนได้อัติโนมัติ หรือ AlphaGo ที่สามารถเล่นเกมโกะ ชนะมนุษย์ได้ แต่มีอีกศาสตร์แขนงหนึ่งที่กำลังน่าสนใจที่นำ AI มาช่วยคือ AI กำลังมาช่วยเหล่านักดาราศาสตร์แก้ปัญหาเรื่องความลึกลับของจักรวาลของเรา แรกเริ่มนั้น AI ถูกใช้ในภารกิจในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือภารกิจของ Nasa Kepler Mission ในการนำเครื่องมือ Kepler-90 Solar system ไปยังดาวเคราะห์ 8 ดวง ซึ่งพบว่าในระบบสุริยะที่พบนั้นมีหนึ่งในนั้นรูปแบบคล้ายกับโลกมนุษย์เรา ซึ่งดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะส่วนใหญ่นั้นจะถูกค้นพบโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า transit method โดยจะใช้กล้องโทรทรรศน์ชี้ไปที่ดวงดาวที่ศึกษาโดยจะใช้เวลาช่วงหนึ่งซึ่งยาวนานพอสมควร ซึ่งจะทำให้เหล่านักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นส่วนมืดส่วนนึงปรากฏอยู่เมื่อดาวดังกล่าวเคลื่อนที่มาปรากฏตรงหน้า และแทนที่จะใช้การมองภาพดังกล่าว การปรากฏตัวของดาวเคราะห์ดวงใหม่ ๆ นั้นมีแนวโน้มที่จะถูกค้นพบโดยการศึกษาจากข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสว่างของภาพ ซึ่งเมื่อระบบสุริยะนั้นมีดาวเคราะห์มากกว่า 1 ดวง การเกิดรูปแบบนี้นั้นก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และทำให้สามารถที่จะคำนวณขนาดของมวล รวมถึงระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ ผ่านความซับซ้อนเหล่านี้ได้ ซึ่งรูปแบบ pattern เหล่านี้นั้น เดิมใช้ความเชี่ยวชาญของนักดาราศาสตร์ในการวิเคราะห์ แต่งานเหล่านี้ในปัจจุบันสามารถที่จะใช้ระบบ computer เพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น When a planet …

Read more